Slekten Fuglesang fra Moss

Slekten Fuglesang fra Moss

Slegten Fuglesang fra Moss med de cognatiske grener Angell, Diesen, Eitzen, Fuglesang (Yngre slegt), Heiss, Parr og Schøyen.

Utarbeidet av Anton C. Busch, stud. jur.

Stamtavle slekten Ulrichs

Southern Alaska Canning - Aksjebrev

Southern Alaska Canning - Aksjebrev

Fra slekten Mowinckel har vi mottatt et aksjebrev fra Southern Alaska Canning Co som er utstedt til statsminister Johan Ludwig Mowinckel og som er undertegnet av Einar Beyer, president og Hjalmar Grung, sekretær. Einar Beyer var en av pionærene når det gjaldt laks i Amerika og ble ofte omtalt som "Laksekongen" blant folk her på Vestlandet. På Einar Beyer sin profil i vårt slektstre kan du lese flere avisutklipp som omhandler han og laksefisket.

Du kan også lese noen historier om firmaet i denne boken som heter "The Saga of Haakon Beyer Friele" som vi har liggende her på dokumentasjonsprosjektet.

Vi skal ta for oss det første slektsledd etter...

Vi skal ta for oss det første slektsledd etter...

...Absalon Larsen Beyer og Marthe Marie Larsdatter som er våre startpersoner i slektstreet. Mange av dere har sikkert sett at jeg kaller noe for "Skomakerlinjen" og noe for "Bokhandelslinjen" og lurer sikkert på hva det betyr. På vår facebookgruppe var det i går en samtale mellom Gyri Tveitt og Ragnar Frimann Nordgreen der emnet dukket opp. Som vi ser på bildet over og under er stamfaren i bildet den samme på begge sider, mens moren er forskjellig.

Vi skal ta for oss det første slektsledd etter...

Klikk på bilde for å gjøre det større.
Skomakerlinjen, vi følger den i Ragnar sin anelinje her, har navnet sitt etter 3 generasjoner skomakere, Absalon Larsen Beyer, Morten Absalonsen Beyer og Thron Beyer før Morten T.S Beyer ble kjøbmand (seilmaker) og skibsreder. Morten Absalonsen Beyer sin første kone, Berthe Selene Tronsdatter ble bare 36 år og gikk bort 1 1/2 år etter siste fødsel så om det var sykdom eller en ny graviditet som forårsaket dødsfallet sier ikke familiebibelen noe om (1791 25. august døde min første kone i en alder av 36 Aar). Morten Absalonsen Beyer var det eneste barnet som fikk etterkommere, Barbra Marie Absalonsdatter Beyer som også vokste opp ble aldri gift og fikk ikke barn.

Vi skal ta for oss det første slektsledd etter...

Klikk på bilde for å gjøre det større.
Bokhandlerlinjen kunne også hatt andre navn som paraplylinjen eller malerlinjen, men denne grenen er kjent for å ha eiet norges eldste bokhandel, derfor ble dette valget foretrukket. Vi følger her Bokhandlerlinjen ned til Gyri og finner Frands Dekke Beyer som startet Beyer's bokhandel etter å ha overtatt bokhandelen etter Holger Envoldsen i slektsleddet etter Morten Absalonsen Beyer og hans nye kone Anna Margrethe Frantzdatter Diecke. Bokhandlerlinjen fortsatte med Fredrik Beyer, Thorvald Beyer og Rolf Beyer før det hele tok slutt i 1940. Egentlig var det Morten Beyer som skulle bringe den linjen videre men valgte å ikke ta den arveretten etter å ha vært med å styre bokhandelen etter farens død i 1849.

Vi skal ta for oss det første slektsledd etter...

Klikk på bilde for å gjøre det større.
Jeg håper dette var en grei måte å forklare det på, altså er de 2 grener de 2 forskjellige konene til Morten Absalonsen Beyer.

Professor i norsk litteratur...

Professor i norsk litteratur...

Bilde: Magasinet "Reportasje" 11. januar 1991

Avbildet person: Edvard Freydar Beyer

Edvard Freydar Beyer, født 6. oktober 1920 i Haugesund, død 10. november 2003 i Bærum, Akershus. Han var sønn av Carl Harald von Krogh Beyer (1891-1960) født i Oslo da faren, Freydar Dekke Høegh von Krogh Beyer, drev F. Beyer's bokhandel på Carl Johan og Eidis Johannessen (1893-1977) fra Bergen. Han giftet seg i 1946 med sykepleier Aslaug Ryssdal (1919-2013) fra Laksevåg i Bergen, datter av fabrikkbestyrer Anders Rasmussen Ryssdal (1883-1971) fra Gloppen, Nordfjord i Sogn og Fjordane og Martha Martine Seim (1883-1965) fra Laksevåg i Bergen. Edvard og Aslaug fikk 3 barn: Øyvind Harald Beyer (1951), Reidun Marie Beyer (1954) og Marit Beyer (1956)

Professor i norsk litteratur...

Avbildet person: Edvard Beyer

Eier: Bymuseet i Bergen, billedsamlingen

For en som vet lite om disse emner er det selvsagt vanskelig å ordlegge seg, men jeg kan med sikkerhet si at den omtale, heder og ære han har fått rundt omkring er vel fortjent! Han var i første rekke kjent som...

Litteraturhistoriker
Professor
Fra Store Norske Leksikon sakser vi:
Beyers hovedverk er hans doktoravhandling, den dyptpløyende studie Hans E. Kinck; livsangst og livstro (2 bd., 1956 og 1965). Han utgav ellers bl.a. Problemer omkring oversettelser av Shakespeares dramatikk (1956), artikkelsamlingen Profiler og problemer (1966), Utsyn over norsk litteratur (1967) og Forskning og formidling (1990), samt revidert og utvidet utgave av H. Beyers Norsk Litteraturhistorie. Medredaktør for Verdens Litteraturhistorie (12 bd., 1971–74), redaktør for Norges Litteraturhistorie (6 bd., 1974–75, rev. utg. 8 bd. 1995–98) og medredaktør og medforfatter i Norsk litteraturkritikks historie (1990 ff.). Beyer skrev også tallrike artikler om litterære emner i aviser og tidsskrifter, og var 1962–72 redaktør av Edda. Formann Norsk kulturråd 1978–85.

Han ble tildelt St Olavs Orden i september 1997.....

Professor i norsk litteratur...

Kilde: Aftenposten 3. september 1997

Det må ha vært med en enorm stolthet han mottok ordenen da hans far Harald Beyer (som han er kjent som) hadde mottatt samme utnevnelse tidligere.

Kilder der du kan lese mer:

Norsk Biografisk Leksikon
Store Norske Leksikon
Wikipedia
Profilside slektenbeyer.com