Category: "Eva Monsdatter Beyer"

Absalon hadde flere søsken og en oppvekst i Gloppen...

by  

Absalon hadde flere søsken og en oppvekst i Gloppen...

Absalon Larsen Beyer var ikke enebarn slik vi lenge har antatt. Hans mor Ane Marie Mortensdatter Beyer som ble født 1703 på Eid i Sogn og Fjordane ble gift i Gloppen med Mons Olsen mellom 1736-38, kirkebok for årene mangler. Mons Olsen var snekker av yrke og husmann på Gimmestad i Gloppen hvor ekteparet bodde. Mons døde sansynligvis i mars/april 1745 (skifte 6. april 1745) like før hans kone skulle nedkomme med parets tredje barn. Ekteskapet mellom Mons og Ane Marie ga Absalon 3 søsken der 2 av barna døde ung.

1) Morten Monsen Beyer, død 2 år gammel, 1739-1741.

2) Mette Kirstine Monsdatter Beyer 1741-1812.

3) Eva Monsdatter Beyer 1745-1745, faren døde ca 1 måned før Eva ble født.

Familien flyttet etter Mons sin død "hjem" til Eid der hun og familien bosatte seg sammen med Ane Marie sine søsken Dorthe og Inger. Faren Morten Absalonssøn Beyer døde i 1737. Som kjent dro Absalon videre fra Eid ca 1750 og bosatte seg i Bergen der han i 1753 er innskrevet i skomagerlauget:"Indskrevne læredrenge/ Hos Jochim Horn 1/10/1753, 4 1/2 aar fra 24/6 og give penge for det halve aar som er betalt."

Mette Kirstine var den av Absalons søsken som vokste opp og ble i 1770 forlovet, for så i det påfølgende år bli gift med Corporal Peder Starem i Eid. Vi vet lite om Peder, men vi tror det er en eldre mann, men vi er på ingen måte sikker. Også Mette Kirstine og Peder fikk 3 barn: 1) Else Marie Pedersdatter 1771-1774. 2) Mons Pedersen 1774-Unknown. 3) Ole Pedersen 1775-Unknown. Peder dør allerede i 1775, like etter Ole sin fødsel. Vi tror Mons døde som barn, han er ihvertfall ikke med i folketellingen 1801 når moren er å finne i Bergen.

Etter tante Dorthes død i 1783 og morens død i 1785 hadde nok ikke Mette Kristine noe valg da bare tante Inger var igjen av nær slekt i Eid og flyttet dermed til Bergen. Trolig bodde de hos Absalon og Marthe Marie inntil hun 22. november 1889 gifter seg i Domkirken med Hans Monsen fra Fana like utenfor Bergen. En av forloverene i bryllupet til Mette Kirstine og Hans er selvsagt broren Absalon.

I folketellingen for Bergen i 1801 finner vi Hans, Mette Kirstine og felles sønnesøn Peder Olsen. Altså har Ole sannsynligvis fått en sønn Peder, men lenger har vi ikke kommet i forskningen av denne slektstråden ennå. Spennende blir det å se om det finnes etterkommere av Absalons søster Mette Kirstine i dag eller ikke.

Jeg må takke Ole G. Taraldset som tipset oss og la frem saken på en utmerket måte. Jeg må også takke Tor Kvien for all hjelp han har bidratt med i denne og andre slektssaker.