Category: "Nanna Vibe Selmer Beyer"

Den "siste" Vibe i vår slekt...

by  

Den "siste" Vibe i vår slekt...

Randi Vibe Selmer Mowinckel ble født i Bergen 26. juni 1892. Hun var datter av Johan Ernst Mowinckel (1860-1947) og Nanna Vibe Selmer Beyer (1861-1935). Randi ble gift med Helge Skavlan (1888-1964) fra Mosjøen den 8. november i Domkirken, Bergen. Randi og Helge fikk tre barn, Gerd Mowinckel Skavlan, Jan Helge Mowinckel Skavlan og Per Fredrik Mowinckel Skavlan, ingen av de tre lever i dag.

Randi er den siste i vårt slektstre som bærer navnet Vibe, Peder Michelsen Wibe ble i 1634 Adlet både i Frankrike av Kong Ludvig XIII, og samme Aar, 7 August, af den danske Konge, se artikkelen fra "Den Store Danske". Peder er en forfader for en god del av oss i slektstreet om noen lurte på det.

Vibe, Wibe, dansk-norsk borgerlig og adelig slægt. Slægtens stamfader er bonden Christian Mikkelsen Wibe (d. 1572) fra Holstebroegnen; nogle af hans efterkommere opnåede kort før og efter enevældens indførelse 1660/61 høje stillinger. Han var far til borgmester i København Mikkel Vibe, hvis søn rentemester Peder Vibe blev adlet i 1634. Peder Vibes søn uden for ægteskab Johan Vibe (ca. 1627-1710) blev adlet i 1671 og blev i 1708 vicestatholder i Norge. Fra en datter af Mikkel Vibe stammer statholder i Norge Ditlev Wibe. Vibeslægten lever endnu i Norge.

Den "siste" Vibe i vår slekt...
Noen av Randi og Helge sine barne og oldebarn er ikke direkte ukjente personligheter, vi nevner noen her:

Programleder Fredrik Skavlan (1966), er i dag gift med Maria Bonnevie (1973).

Lege Jørgen Skavlan (1957) gift med Janicke Pamela Ebbing (1957). Jørgens og Janickes datter er Jenny Ebbing Skavlan (1986), som nylig ble gift med Thomas Gullestad (1980).

Manusforfatter Petter Skavlan (1956).

Bildene av Randi og Helge skal jeg ha funnet på internett, noe usikker på hvor må jeg si.

Thorolf Beyer Mowinckels etterkommere...

by  

Thorolf Beyer Mowinckels etterkommere...

Eier bilde: Slekten Mowinckel Avbildet: Thorolf Beyer Mowinckel

Thorolf Beyer Mowinckel ble født 27. august 1884 i Bergen, død 8. april 1963 samme sted. Han var en norsk kjøpmann, grossist og politiker for høyre. Han var medlem av Bergen bystyre 1916–1922, og stortingsrepresentant for Bergen 1934–1936. Mowinckel var sønn av Johan Ernst Mowinckel (1860-1947) og Nanna Vibe Selmer Beyer (1861-1935).

Thorolf Beyer Mowinckels etterkommere...
Eier bilde: Slekten Mowinckel Avbildet: Jenny Modesta Fasmer

Thorolf giftet seg med Jenny Modesta Fasmer fra Bergen (1887-1962) 14. april 1908 i Johanneskirken, Bergen. Ekteparet fikk 3 barn:

Thorolf Beyer Mowinckels etterkommere...
Eier bilde: Slekten Mowinckel Avbildet fra venstre: Ukjent kvinne, Johan Ernst Mowinckel og Magdalene Christine Fasmer Mowinckel.

1) Magdalene Christine Fasmer Mowinckel (1910-1996) giftet seg med Finn Koller Meyer (1892-1965) 21. januar 1930 i Åsane kirke. Ekteparet fikk 4 barn. Finn Koller Meyer var sønn av Rasmus Wold Meyer (1858-1916) den kjente kunstsamler som du kan lese mer om på Norsk Biografisk Leksikon.

2) Johan Ernst Fasmer Mowinckel (1911-1984) giftet seg med Wencke Müller Petersen (1916-1982) 8. januar 1937 i Årstad kirke, Bergen. Ekteparet fikk 3 barn.

Thorolf Beyer Mowinckels etterkommere...
Thorolf Beyer Mowinckels etterkommere...
3) Vibeke Fasmer Mowinckel (1918-2011) giftet seg med
1) Lauritz Meyer de Chezaulx Falk 23. juni 1937 i Mariakirken, Bergen. Ekteparet fikk 3 barn før de ble skilt i 1950. Les om Lauritz Falk på Norsk Biografisk Leksikon.
2) Georg Lüddeckens Alexander Richter (1915-1972), skuespiller, les mer om han på Norsk Biografisk Leksikon. Ekteparet fikk ingen barn.

Vibeke Fasmer Mowinckel (Vibeke Falk) var en norsk skuespillerinne som du kan lese mer om på norsk Wikipedia.