Slekten Fuglesang fra Moss

Slegten Fuglesang fra Moss med de cognatiske grener Angell, Diesen, Eitzen, Fuglesang (Yngre slegt), Heiss, Parr og Schøyen.

Utarbeidet av Anton C. Busch, stud. jur.

Dokumentasjonsprosjektet > Slegten Fuglesang > Slekten Fuglesang fra Moss
Public
Slekten Fuglesang fra Moss
Slekten Fuglesang fra Moss

Slegten Fuglesang fra Moss med de cognatiske grener Angell, Diesen, Eitzen, Fuglesang (Yngre slegt), Heiss, Parr og Schøyen.

Utarbeidet av Anton C. Busch, stud. jur.

Created by • Last edit by on 09/07/16 09:30 pm

Last edit by on September 7th, 2016

No feedback yet


Form is loading...