Slekten Fuglesang fra Moss

Slegten Fuglesang fra Moss med de cognatiske grener Angell, Diesen, Eitzen, Fuglesang (Yngre slegt), Heiss, Parr og Schøyen.

Utarbeidet av Anton C. Busch, stud. jur.

Slekten Fuglesang fra Moss

Slegten Fuglesang fra Moss med de cognatiske grener Angell, Diesen, Eitzen, Fuglesang (Yngre slegt), Heiss, Parr og Schøyen.

Utarbeidet av Anton C. Busch, stud. jur.

Created by • Last edit by on Sep 07 2016

Last edit by on September 7th, 2016

No feedback yet


Form is loading...