Category: "Morten FS Beyer"

"skolehistorie"

by  

"skolehistorie"

I dag skal vi se på litt "skolehistorie". De 4 bildene vi legger frem har ingen sammenheng men er fra den samme tidsalder. Vi skal først se på skolebildet fra 1896 som vi har hatt på bloggen vår før. Bildet er fra Frk Heibergs Gutteskole og viser 3die klasse 1896-97.

Eier hovedbilde: Kirsten Rita Arnesen, som er i slekt med våre Beyer-Arnesen og hennes far, Odd Arnesen er på skolebildet.

Fra slekten finner vi:

Ragnar Blydt Mowinckel - Sett nedenifra så er Ragnar i 2nen rad helt til høyre.

Gudny de Fine von Krogh Beyer - Lærerinde Gudny Beyer står like bak Ragnar

Hagbart Nielsen - Vet vi ikke hvor står, kanskje noen av Nielsen slekt vet?

Vi siterer Carl Ole Carlsen fra en kommentar på fotomuseum Bergen.
"Frk. Heibergs gutteskole ble grunnlagt 7. Januar 1857. Dette var en skole for gutter fra den bedrestilte del av samfunnet. Skolens lærere kom fra familien Heiberg og kjente av den. Skolen ble ledet av Magdalene Cristine Heiberg, født 15.03.1856"

"skolehistorie"
Her ser vi en timeplan fra Frk Heibergs Gutteskole som jeg vil tidfeste til slutten av 1880-tallet. Eieren Morten Beyer-Arnesen var født 1880 og man skulle tro at tallskivning var unnagjort før fylte 10 år, eller hva? Som vi også ser av timeplanen var F. Beyer Bok & Papirhandel tidlig ute med reklame på timeplanene, dette fenomenet fantes ennå mens jeg gikk på skole kan jeg minnes. Eier: Knut Erik Beyer-Arnesen
"skolehistorie"

Dette er karakterboken til Morten Beyer (1822-1880) fra 1835 til 1839 og karakterene er fra halvårseksamen 1838 der han med snittkarakteren 1,75 (1 er beste karakter) ble best i sin klasse. Vi kan tydelig se at Latin ikke var Mortens favoritt fag. Til venstre på kortet ser vi at lærerne har signert samt at karakterboken er forevist hans far Fr. D. Beyer (Frands Dekke Beyer). Eier: Dagfinn Beyer Svanæs
"skolehistorie"
Nok ett klassebilde fra Frk Heibergs Gutteskole, denne gang fra 1908 og vi ser Rolf von Krogh Tiedemann Beyer helt til høyre i midterste rad. Jeg håper å få sjekket hvilke andre personer som er på bildet da dette skal ha stått på trykk i Bergens Arbeiderblad med alle navnene gjengitt. Eier: Edith Tiedemann Beyer

Marie de Fine von Krogh....

by  

Marie de Fine von Krogh....

....må ha vært en utrolig strek kvinne og grunnen for det skal vi se nærmere på. Marie ble født den 14. oktober 1798 i Vikedal som ligger i Vindafjord kommune, Rogaland fylke. Hennes foreldre var Captein Fredrik Stockfleth von Krogh (1762-1836) og Anna Marie von Barth (1771-1858). Hun gifter seg i Vikedal den 12. september 1821, med bokhandler Frands Dekke Beyer (1794-1849).

Marie de Fine von Krogh....

Eier bilde: Slekten Beyer. Avbildet: Frands Dekke Beyer 

Ekteparet får i alt 12 barn, de 7 første vokser opp og lever lenge, med unntak av parets 2dre barn Anna Marie Barth Beyer som dør i barsel, 30 år gammel etter tvillingfødsel.

Marie de Fine von Krogh....

Eier bilde: Slekten Beyer.  

I 1843 starter alle mødres mareritt. Tvillingbarnet Frands Dekke Beyer som ble født i 1835 dør plutselig i 1843, bare 7 år gammel.

Marie de Fine von Krogh....

Eier bilde: Slekten Beyer.

Tre og ett halvt år seinere dør datteren Thora Benedicta Beyer (1837-1846), bare 8 år gammel og blir gravlagt sammen med sin bror på Korskirkegården.

Marie de Fine von Krogh....

Eier bilde: Slekten Beyer. 

Familien bodde i det samme huset som bokhandelen den gang lå og Korskirkegården ligger tvers over gaten. Det må ha vært marerittaktig å se ut vinduet eller gå ut døren og se dine barns grav hver eneste dag.

Marie de Fine von Krogh....

Dette var bare begynnelsen for Marie. I 1849 inntraff katastrofen da de 3 barna Gerhard, Søren og Frands klappet en omstreifende hund og ble smittet av en sykdom, sannsynligvis miltbrann, som tok livet av de samme dag. Gerhard Christopher von Krogh Beyer (1839-1849), Søren de Fine Augustinus Brun Beyer (1842-1849), Frands Georg Dekke Beyer (1843-1849) ble så urettferdig revet bort på samme dag den 11. februar 1849 og de ble alle gravlagt på samme dag den 13. februar 1849, kanskje den tristeste hendelse i slektens historie.

Marie de Fine von Krogh....

Men slutt på elendigheten var det ikke, far selv, Frands Dekke Beyer hadde også blitt smittet og avgikk med døden den 3dje mars 1849. Tilbake satt Marie alene med barna, riktignok hadde hun bare 2 barn under 18 år, Johanne Cathrine på 16 og Maria de Fine på 14, men lett kan det ikke ha vært for henne.

Marie de Fine von Krogh....

Eier bilde: GB 3372 - Billedsamlingen Bymuseet i Bergen. Avbildet: Marie de Fine von Krogh 

Marie levde til 16. februar 1871, hun ble 73 år gammel etter ett tøft liv. Jeg vil henvise til boken, "Digte Rim og et Par Taler Af Morten Beyer" som hennes sønn Morten F.S Beyer laget til henne til sin 71ste fødselsdag og som viser at hun må ha vært en meget god mor. Vi hadde den publisert på vår side i Februar i år. Lenke

 

Read more »