Category: "Middagsstunden"

Middagsstunden - Min far, Harald Beyer.....

by  

Middagsstunden - Min far, Harald Beyer.....
Middagsstunden - Min far, Harald Beyer.....

"Edvard Beyer sier at Harald Beyer ikke bare var hans far. På Bergens Katedralskole hadde jeg ham også som lærer i historie. I studietiden fulgte jeg hans forelesninger ved Bergens Museum. Senere var vi kolleger. Utad var han først og fremst kjent som litteraturhistoriker. Han ble den første professor i litteraturhistorie ved det nye universitetet i Bergen. Det var en hovedinteresse hos ham å studere forholdet mellom filosofi og diktning. Han har skrevet om forholdet mellom den norsk/tyske filosofen Henrik Steffens og Henrik Wergeland, en avhandling om Kierkegaard og Norge, og et kjempearbeid om Friedrich Nietzche og nordisk åndsliv. Han skrev en bok om Henrik Wergeland. I mellomkrigstiden angrep han nazismen både i skrift og tale. Det som hadde mest å si for ham var selve naturopplevelsen og den sjelelige fornyelse."

Eier bilde 1: GBB9937 - Bymuseet i Bergen Avbildet: Eidis Johannessen og Carl Harald Beyer

Middagsstunden - Min far, Harald Beyer.....

Eier bilde 2: Billedsamlingen (UBB-BROS-05797) Avbildet: Carl Harald Beyer, helt til høyre i bilde om dere skulle være i tvil.

Her finner dere innslaget og teksten dere akkurat har lest. Livet til Harald Beyer på 15 minutter. LENKE - på siden til Nasjonalbiblioteket finner dere en avspillingsknapp, trykk på den og avspillingen starter.

 

Middagsstunden - Min far, Harald Beyer.....

Eier bilde 3: Billedsamlingen - UBB-BROS-05856 Avbildet: Harald Beyer

Aktuelle personer: Harald Beyer og Edvard Beyer