Category: "Randi Vibe Selmer Mowinckel"

Den "siste" Vibe i vår slekt...

by  

Den "siste" Vibe i vår slekt...

Randi Vibe Selmer Mowinckel ble født i Bergen 26. juni 1892. Hun var datter av Johan Ernst Mowinckel (1860-1947) og Nanna Vibe Selmer Beyer (1861-1935). Randi ble gift med Helge Skavlan (1888-1964) fra Mosjøen den 8. november i Domkirken, Bergen. Randi og Helge fikk tre barn, Gerd Mowinckel Skavlan, Jan Helge Mowinckel Skavlan og Per Fredrik Mowinckel Skavlan, ingen av de tre lever i dag.

Randi er den siste i vårt slektstre som bærer navnet Vibe, Peder Michelsen Wibe ble i 1634 Adlet både i Frankrike av Kong Ludvig XIII, og samme Aar, 7 August, af den danske Konge, se artikkelen fra "Den Store Danske". Peder er en forfader for en god del av oss i slektstreet om noen lurte på det.

Vibe, Wibe, dansk-norsk borgerlig og adelig slægt. Slægtens stamfader er bonden Christian Mikkelsen Wibe (d. 1572) fra Holstebroegnen; nogle af hans efterkommere opnåede kort før og efter enevældens indførelse 1660/61 høje stillinger. Han var far til borgmester i København Mikkel Vibe, hvis søn rentemester Peder Vibe blev adlet i 1634. Peder Vibes søn uden for ægteskab Johan Vibe (ca. 1627-1710) blev adlet i 1671 og blev i 1708 vicestatholder i Norge. Fra en datter af Mikkel Vibe stammer statholder i Norge Ditlev Wibe. Vibeslægten lever endnu i Norge.

Den "siste" Vibe i vår slekt...
Noen av Randi og Helge sine barne og oldebarn er ikke direkte ukjente personligheter, vi nevner noen her:

Programleder Fredrik Skavlan (1966), er i dag gift med Maria Bonnevie (1973).

Lege Jørgen Skavlan (1957) gift med Janicke Pamela Ebbing (1957). Jørgens og Janickes datter er Jenny Ebbing Skavlan (1986), som nylig ble gift med Thomas Gullestad (1980).

Manusforfatter Petter Skavlan (1956).

Bildene av Randi og Helge skal jeg ha funnet på internett, noe usikker på hvor må jeg si.