Category: "Absalon Pedersson Beyer"

Absalon Pedersson Beyer

by  

Absalon Pedersson Beyer

"Absalon Pedersson Beyer, også kalt magister Absalon (født 1528, død 9. april 1575), var en norsk prest, historiker, forfatter og lærer. Han ble født i Aurland og døde i Bergen. Beyer var en av Bergens mest sentrale humanister. Som førstegenerasjons luthersk skolert teolog bidro han sterkt til den åndelige reformasjonen i Norge."

Absalon Pederssøn Beyer...

er det mange i vår slekt som lurer på om vi avstammer fra og svaret vet vi ennå ikke. Det er heller ikke sannsynlig at vi finner en avstamning ned til våre Beyere, men jeg har ikke gitt opp om noen skulle tro det. Men har jeg ikke funnet svaret i 2026 tror jeg med sikkerhet at vi ikke kommer frem til en løsning.

Måten jeg har valgt å angripe "problemet" på er altså å lage ett slektstre som handler om hans etterkommere, de som lar seg "bevise", det er ett enormt arbeide, men jeg vil stoppe å dra linjene tidlig på 1800-tallet i første omgang, det er tross alt før den tid vår kobling eventuellt ligger. Den enklere forklaring er, vi angriper problemet ovenfra i dette "Absalontreet" og undenifra i vårt "Beyertre". Jeg har i "Absalontreet" laget ett tre til som handler om Beyere med avstamning fra Nordfjord, de fleste har samme problemstilling som oss når det gjelder å finne løsningen.

Absalon Pedersson Beyer
Absalon Pedersson Beyer

Det er litt spesiellt å finne frem, om du søker inne i treet så havner du på hovedtreet som her er "Absalontreet". Skal du finne frem i "Nordfjordtreet" må du gå inn via "Etternavnslisten" og velge det riktige treet i dropdownmenyen som forklart ved bilder over her. Hittil har vi lagt til 1324 personer som jeg holder på å dokumentere, det er mye jobb som gjenstår men jeg har over 10 år på meg til 500-årsjubileet siden Absalons fødsel i 1526. I Nordfjordtreet finner du Beyere fra gamledager, de fleste har samme avstamning som oss og mange slo seg ned i Bergen og giftet seg inn i andre slekter der.

Lurer du på mer om hvem Absalon Pederssøn Beyer er kan du lese om han på Wikipedia eller spørre på vår facebookside.