Category: "Eidis Johannessen"

Professor i norsk litteratur...

by  

Professor i norsk litteratur...

Bilde: Magasinet "Reportasje" 11. januar 1991

Avbildet person: Edvard Freydar Beyer

Edvard Freydar Beyer, født 6. oktober 1920 i Haugesund, død 10. november 2003 i Bærum, Akershus. Han var sønn av Carl Harald von Krogh Beyer (1891-1960) født i Oslo da faren, Freydar Dekke Høegh von Krogh Beyer, drev F. Beyer's bokhandel på Carl Johan og Eidis Johannessen (1893-1977) fra Bergen. Han giftet seg i 1946 med sykepleier Aslaug Ryssdal (1919-2013) fra Laksevåg i Bergen, datter av fabrikkbestyrer Anders Rasmussen Ryssdal (1883-1971) fra Gloppen, Nordfjord i Sogn og Fjordane og Martha Martine Seim (1883-1965) fra Laksevåg i Bergen. Edvard og Aslaug fikk 3 barn: Øyvind Harald Beyer (1951), Reidun Marie Beyer (1954) og Marit Beyer (1956)

Professor i norsk litteratur...

Avbildet person: Edvard Beyer

Eier: Bymuseet i Bergen, billedsamlingen

For en som vet lite om disse emner er det selvsagt vanskelig å ordlegge seg, men jeg kan med sikkerhet si at den omtale, heder og ære han har fått rundt omkring er vel fortjent! Han var i første rekke kjent som...

Litteraturhistoriker
Professor
Fra Store Norske Leksikon sakser vi:
Beyers hovedverk er hans doktoravhandling, den dyptpløyende studie Hans E. Kinck; livsangst og livstro (2 bd., 1956 og 1965). Han utgav ellers bl.a. Problemer omkring oversettelser av Shakespeares dramatikk (1956), artikkelsamlingen Profiler og problemer (1966), Utsyn over norsk litteratur (1967) og Forskning og formidling (1990), samt revidert og utvidet utgave av H. Beyers Norsk Litteraturhistorie. Medredaktør for Verdens Litteraturhistorie (12 bd., 1971–74), redaktør for Norges Litteraturhistorie (6 bd., 1974–75, rev. utg. 8 bd. 1995–98) og medredaktør og medforfatter i Norsk litteraturkritikks historie (1990 ff.). Beyer skrev også tallrike artikler om litterære emner i aviser og tidsskrifter, og var 1962–72 redaktør av Edda. Formann Norsk kulturråd 1978–85.

Han ble tildelt St Olavs Orden i september 1997.....

Professor i norsk litteratur...

Kilde: Aftenposten 3. september 1997

Det må ha vært med en enorm stolthet han mottok ordenen da hans far Harald Beyer (som han er kjent som) hadde mottatt samme utnevnelse tidligere.

Kilder der du kan lese mer:

Norsk Biografisk Leksikon
Store Norske Leksikon
Wikipedia
Profilside slektenbeyer.com

Middagsstunden - Min far, Harald Beyer.....

by  

Middagsstunden - Min far, Harald Beyer.....
Middagsstunden - Min far, Harald Beyer.....

"Edvard Beyer sier at Harald Beyer ikke bare var hans far. På Bergens Katedralskole hadde jeg ham også som lærer i historie. I studietiden fulgte jeg hans forelesninger ved Bergens Museum. Senere var vi kolleger. Utad var han først og fremst kjent som litteraturhistoriker. Han ble den første professor i litteraturhistorie ved det nye universitetet i Bergen. Det var en hovedinteresse hos ham å studere forholdet mellom filosofi og diktning. Han har skrevet om forholdet mellom den norsk/tyske filosofen Henrik Steffens og Henrik Wergeland, en avhandling om Kierkegaard og Norge, og et kjempearbeid om Friedrich Nietzche og nordisk åndsliv. Han skrev en bok om Henrik Wergeland. I mellomkrigstiden angrep han nazismen både i skrift og tale. Det som hadde mest å si for ham var selve naturopplevelsen og den sjelelige fornyelse."

Eier bilde 1: GBB9937 - Bymuseet i Bergen Avbildet: Eidis Johannessen og Carl Harald Beyer

Middagsstunden - Min far, Harald Beyer.....

Eier bilde 2: Billedsamlingen (UBB-BROS-05797) Avbildet: Carl Harald Beyer, helt til høyre i bilde om dere skulle være i tvil.

Her finner dere innslaget og teksten dere akkurat har lest. Livet til Harald Beyer på 15 minutter. LENKE - på siden til Nasjonalbiblioteket finner dere en avspillingsknapp, trykk på den og avspillingen starter.

 

Middagsstunden - Min far, Harald Beyer.....

Eier bilde 3: Billedsamlingen - UBB-BROS-05856 Avbildet: Harald Beyer

Aktuelle personer: Harald Beyer og Edvard Beyer