Category: "Rolf von Krogh Tiedemann Beyer"

Vi skal ta for oss det første slektsledd etter...

by  

Vi skal ta for oss det første slektsledd etter...

...Absalon Larsen Beyer og Marthe Marie Larsdatter som er våre startpersoner i slektstreet. Mange av dere har sikkert sett at jeg kaller noe for "Skomakerlinjen" og noe for "Bokhandelslinjen" og lurer sikkert på hva det betyr. På vår facebookgruppe var det i går en samtale mellom Gyri Tveitt og Ragnar Frimann Nordgreen der emnet dukket opp. Som vi ser på bildet over og under er stamfaren i bildet den samme på begge sider, mens moren er forskjellig.

Vi skal ta for oss det første slektsledd etter...

Klikk på bilde for å gjøre det større.
Skomakerlinjen, vi følger den i Ragnar sin anelinje her, har navnet sitt etter 3 generasjoner skomakere, Absalon Larsen Beyer, Morten Absalonsen Beyer og Thron Beyer før Morten T.S Beyer ble kjøbmand (seilmaker) og skibsreder. Morten Absalonsen Beyer sin første kone, Berthe Selene Tronsdatter ble bare 36 år og gikk bort 1 1/2 år etter siste fødsel så om det var sykdom eller en ny graviditet som forårsaket dødsfallet sier ikke familiebibelen noe om (1791 25. august døde min første kone i en alder av 36 Aar). Morten Absalonsen Beyer var det eneste barnet som fikk etterkommere, Barbra Marie Absalonsdatter Beyer som også vokste opp ble aldri gift og fikk ikke barn.

Vi skal ta for oss det første slektsledd etter...

Klikk på bilde for å gjøre det større.
Bokhandlerlinjen kunne også hatt andre navn som paraplylinjen eller malerlinjen, men denne grenen er kjent for å ha eiet norges eldste bokhandel, derfor ble dette valget foretrukket. Vi følger her Bokhandlerlinjen ned til Gyri og finner Frands Dekke Beyer som startet Beyer's bokhandel etter å ha overtatt bokhandelen etter Holger Envoldsen i slektsleddet etter Morten Absalonsen Beyer og hans nye kone Anna Margrethe Frantzdatter Diecke. Bokhandlerlinjen fortsatte med Fredrik Beyer, Thorvald Beyer og Rolf Beyer før det hele tok slutt i 1940. Egentlig var det Morten Beyer som skulle bringe den linjen videre men valgte å ikke ta den arveretten etter å ha vært med å styre bokhandelen etter farens død i 1849.

Vi skal ta for oss det første slektsledd etter...

Klikk på bilde for å gjøre det større.
Jeg håper dette var en grei måte å forklare det på, altså er de 2 grener de 2 forskjellige konene til Morten Absalonsen Beyer.

"skolehistorie"

by  

"skolehistorie"

I dag skal vi se på litt "skolehistorie". De 4 bildene vi legger frem har ingen sammenheng men er fra den samme tidsalder. Vi skal først se på skolebildet fra 1896 som vi har hatt på bloggen vår før. Bildet er fra Frk Heibergs Gutteskole og viser 3die klasse 1896-97.

Eier hovedbilde: Kirsten Rita Arnesen, som er i slekt med våre Beyer-Arnesen og hennes far, Odd Arnesen er på skolebildet.

Fra slekten finner vi:

Ragnar Blydt Mowinckel - Sett nedenifra så er Ragnar i 2nen rad helt til høyre.

Gudny de Fine von Krogh Beyer - Lærerinde Gudny Beyer står like bak Ragnar

Hagbart Nielsen - Vet vi ikke hvor står, kanskje noen av Nielsen slekt vet?

Vi siterer Carl Ole Carlsen fra en kommentar på fotomuseum Bergen.
"Frk. Heibergs gutteskole ble grunnlagt 7. Januar 1857. Dette var en skole for gutter fra den bedrestilte del av samfunnet. Skolens lærere kom fra familien Heiberg og kjente av den. Skolen ble ledet av Magdalene Cristine Heiberg, født 15.03.1856"

"skolehistorie"
Her ser vi en timeplan fra Frk Heibergs Gutteskole som jeg vil tidfeste til slutten av 1880-tallet. Eieren Morten Beyer-Arnesen var født 1880 og man skulle tro at tallskivning var unnagjort før fylte 10 år, eller hva? Som vi også ser av timeplanen var F. Beyer Bok & Papirhandel tidlig ute med reklame på timeplanene, dette fenomenet fantes ennå mens jeg gikk på skole kan jeg minnes. Eier: Knut Erik Beyer-Arnesen
"skolehistorie"

Dette er karakterboken til Morten Beyer (1822-1880) fra 1835 til 1839 og karakterene er fra halvårseksamen 1838 der han med snittkarakteren 1,75 (1 er beste karakter) ble best i sin klasse. Vi kan tydelig se at Latin ikke var Mortens favoritt fag. Til venstre på kortet ser vi at lærerne har signert samt at karakterboken er forevist hans far Fr. D. Beyer (Frands Dekke Beyer). Eier: Dagfinn Beyer Svanæs
"skolehistorie"
Nok ett klassebilde fra Frk Heibergs Gutteskole, denne gang fra 1908 og vi ser Rolf von Krogh Tiedemann Beyer helt til høyre i midterste rad. Jeg håper å få sjekket hvilke andre personer som er på bildet da dette skal ha stått på trykk i Bergens Arbeiderblad med alle navnene gjengitt. Eier: Edith Tiedemann Beyer