Category: "Einar Valdthjov von Krogh Beyer"

Southern Alaska Canning - Aksjebrev

by  

Southern Alaska Canning - Aksjebrev

Fra slekten Mowinckel har vi mottatt et aksjebrev fra Southern Alaska Canning Co som er utstedt til statsminister Johan Ludwig Mowinckel og som er undertegnet av Einar Beyer, president og Hjalmar Grung, sekretær. Einar Beyer var en av pionærene når det gjaldt laks i Amerika og ble ofte omtalt som "Laksekongen" blant folk her på Vestlandet. På Einar Beyer sin profil i vårt slektstre kan du lese flere avisutklipp som omhandler han og laksefisket.

Du kan også lese noen historier om firmaet i denne boken som heter "The Saga of Haakon Beyer Friele" som vi har liggende her på dokumentasjonsprosjektet.