Slekten Landmark

 • Stamtavle over en norsk slegt : Landmark

  Stamtavle over en norsk slegt : Landmark

  Beyer, Anna Marie Barth
  Beyer, Finn Torp
  Beyer, Lina
  Beyer, Morten
  Beyer, Otto Nevermann Michelsen (Kjøpmann)
  Beyer, Otto Nevermann Michelsen (1908)
  Dietrichson, David Gabriel
  Dietrichson, David Gabriel Phillip
  Dietrichson, Edel Hylleborg Holberg
  Dietrichson, Ingrid Marie Lem
  Dietrichson, Kathleen Agnes Thomble
  Dietrichson, Otto Fredrik Grubbe
  Jersin, Annanias Christian
  Jersin, Thora Marie Beyer (Maja)
  Landmark, Anna Dorthea Schjelderup
  Lem, Agnes Jersin
  Lem, Andreas
  Lundgreen, Lina (gift Beyer)
  Thomle, Marie Kathrine
  Torp, Hanna Elisabeth Garmann (gift Beyer)
  Torp, Nils Svenning Fredrik


  Tittel: Stamtavle over en norsk slegt : Landmark
  Forfatter: Landmark, A.
  Publisert: Christiania : (Cammermeyers bogh.), 1924
  Omfang: 206 s.
  Varig lenke: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011110908086