Slegten Fuglesang

  • Slekten Fuglesang fra Moss

    Slekten Fuglesang fra Moss

    Slegten Fuglesang fra Moss med de cognatiske grener Angell, Diesen, Eitzen, Fuglesang (Yngre slegt), Heiss, Parr og Schøyen.

    Utarbeidet av Anton C. Busch, stud. jur.