Hansine Margrethe Nielsine Jacobsen

 • Komponisten Georg Washington Magnus 1863 - 1917

  Komponisten Georg Washington Magnus 1863 - 1917

  Han var sønn av Georg Daniel Barth Magnus (1836-1915) og Hansine Margrethe Nielsine Jacobsen (1840-1923). Georg var gift med Johanna Colbjørnsen Munch Beyer (1863-1941). Monica Nicolaisdatter Haugan har skrevet ett portrett om Georg som vi presenterer her i pdf-format.

  KOMPONISTEN FRÅ VIKEDAL –
  eit portrett av Georg Washington Magnus
  av Monica Nicolaisdatter Haugan

  Den 7. juli i året 1863 vart Georg Washington Magnus fødd på
  garden Hogganvik i Vikedal. Foreldra flytta like etter til Danmark
  der han vaks opp. Han fekk undervisning i musikk i København
  og studerte ved musikkkonsevatoriet i Leipzig der han fekk
  nærkontakt med det europeiske musikklivet. Som vaksen familefar
  budde han både i København, Bergen, Stavanger og nokre år
  på garden Hogganvik. Han komponerte både enkle songmelodiar
  og større musikkverk. Lite av denne musikken har vorte framførd,
  og kanskje var det som dirigent og orkesterleiar han hadde si
  viktigaste oppgåve. Han fekk ein brå død under framføringa av
  operaen Carmen i Stavanger.

  For å lese portrettet må du laste ned denne Link til PDF-fil