Category: "Edith Tiedemann Beyer"

"skolehistorie"

by  

"skolehistorie"

I dag skal vi se på litt "skolehistorie". De 4 bildene vi legger frem har ingen sammenheng men er fra den samme tidsalder. Vi skal først se på skolebildet fra 1896 som vi har hatt på bloggen vår før. Bildet er fra Frk Heibergs Gutteskole og viser 3die klasse 1896-97.

Eier hovedbilde: Kirsten Rita Arnesen, som er i slekt med våre Beyer-Arnesen og hennes far, Odd Arnesen er på skolebildet.

Fra slekten finner vi:

Ragnar Blydt Mowinckel - Sett nedenifra så er Ragnar i 2nen rad helt til høyre.

Gudny de Fine von Krogh Beyer - Lærerinde Gudny Beyer står like bak Ragnar

Hagbart Nielsen - Vet vi ikke hvor står, kanskje noen av Nielsen slekt vet?

Vi siterer Carl Ole Carlsen fra en kommentar på fotomuseum Bergen.
"Frk. Heibergs gutteskole ble grunnlagt 7. Januar 1857. Dette var en skole for gutter fra den bedrestilte del av samfunnet. Skolens lærere kom fra familien Heiberg og kjente av den. Skolen ble ledet av Magdalene Cristine Heiberg, født 15.03.1856"

"skolehistorie"
Her ser vi en timeplan fra Frk Heibergs Gutteskole som jeg vil tidfeste til slutten av 1880-tallet. Eieren Morten Beyer-Arnesen var født 1880 og man skulle tro at tallskivning var unnagjort før fylte 10 år, eller hva? Som vi også ser av timeplanen var F. Beyer Bok & Papirhandel tidlig ute med reklame på timeplanene, dette fenomenet fantes ennå mens jeg gikk på skole kan jeg minnes. Eier: Knut Erik Beyer-Arnesen
"skolehistorie"

Dette er karakterboken til Morten Beyer (1822-1880) fra 1835 til 1839 og karakterene er fra halvårseksamen 1838 der han med snittkarakteren 1,75 (1 er beste karakter) ble best i sin klasse. Vi kan tydelig se at Latin ikke var Mortens favoritt fag. Til venstre på kortet ser vi at lærerne har signert samt at karakterboken er forevist hans far Fr. D. Beyer (Frands Dekke Beyer). Eier: Dagfinn Beyer Svanæs
"skolehistorie"
Nok ett klassebilde fra Frk Heibergs Gutteskole, denne gang fra 1908 og vi ser Rolf von Krogh Tiedemann Beyer helt til høyre i midterste rad. Jeg håper å få sjekket hvilke andre personer som er på bildet da dette skal ha stått på trykk i Bergens Arbeiderblad med alle navnene gjengitt. Eier: Edith Tiedemann Beyer