Category: "Gjertrud Marie Michelsen"

Skomakerlinjen...

by  

...har en litt spesiell avstammning fra slekten Michelsen, vi flytter oss opp i treet til Eric Michelsen (1736-1792). Han oppgir når han tar borgerskap som skomaker i Bergen 18. mai 1762, at han er født i Næstrand (Nedstrand i Rogaland) og at han er klokkersønn. Men når han konfirmeres i Bergen 1755, står det at han er fra Stavanger.

Erich gifter seg i Domkirken 11. juli 1766 med Benedicte Octavia Næverman (1743-1790). Hun er datter av Otto Benjaminsen Næverman og Engel Stratsborg. Slekten Næverman kan du lese om i dette heftet på nasjonalbibliotekets side. Bakerdynastiene Næverman i Bergen

Ekteparet får blant annet sønnene Otto Neverman Michelsen (1775-1850) og Erich Michelsen (1778-1862).

Otto Neverman Michelsen

Otto tok borgerbrev som skomaker 5. mai 1795 i Bergen gifter seg 12. november 1799 i Domkirken med Anne Margrethe Stichve (1776-1844) fra Bergen, datter av Johan Bernd Stichve og Gudrun Margrethe Kröger som vi ikke vet noe mer om ennå. Otto og Anne Margrethe får datteren Benedicte Octavia Michelsen, født i Bergen 24. februar 1800 (1800-1875) og det er hun som gifter seg i Domkirken med Thron Beyer 28. august 1820. Som de fleste vil huske var Thron sønn av Morten Absalonsen Beyer og Berthe Selene Tronsdatter. Thron Beyer tar borgerbrev som skomaker i Bergen 15. juni 1819. Sammen får Thron og Benedicte barna Morten T.S Beyer (1821-1892) og Anna Margrethe Beyer (1823-1890). Anna Margrethe forlater vi her, mens vi kommer tilbake til Morten, først skal vi litt tilbake i historien.

Erich Michelsen

Erich tok borgerbrev i Bergen som Mester Bager 6. oktober 1803, altså gikk han i fotsporene til slekten Næverman. Erich giftet seg med Guldborg Schnell, født 11. september 1785 i Bergen, datter av Hans Henrich Schnell og Giertrud Marie Borresdatter (litt usikker på etternavnet). Sammen fikk de datteren Gjertrud Marie Michelsen (1821-1897), nå antar jeg det var noen som dro kjensel på navnet? Ganske riktig, det er Morten T.S Beyer sin kone! Morten og Gjertrud Marie ble gift i Domkirken i Bergen den 25. oktober 1846. Legg merke til at Morten og Gjertrud Marie er 2 ganger i slektsoversikten.

Skomakerlinjen...
Klikk på bilde for å gjøre det større.
Jeg siterer en i slekten "Med totalt ca 10.000 innbyggere i byen og antakelig klare klasser (overklasse, middelklasse og Arbeiderklasse) med begrenset blanding mellom dem, var det vel ikke så lett å unngå at det ble inngifte."

Jeg vil ved en senere anledning se på en del anegrener for "skomakerlinjen" slik jeg har gjort for "bokhandlerlinjen". Legg merke til navnene til anene i denne artikkelen, mange av navnene finner vi igjen blant etterkommerene så navnemessig har slekten hatt fine tradisjoner. Nok en gang håper jeg forklaringen var forståelig, om ikke gi beskjed så prøver vi å gjøre det enda mer forståelig.