Category: "Frands Dekke Beyer"

Vi skal ta for oss det første slektsledd etter...

by  

Vi skal ta for oss det første slektsledd etter...

...Absalon Larsen Beyer og Marthe Marie Larsdatter som er våre startpersoner i slektstreet. Mange av dere har sikkert sett at jeg kaller noe for "Skomakerlinjen" og noe for "Bokhandelslinjen" og lurer sikkert på hva det betyr. På vår facebookgruppe var det i går en samtale mellom Gyri Tveitt og Ragnar Frimann Nordgreen der emnet dukket opp. Som vi ser på bildet over og under er stamfaren i bildet den samme på begge sider, mens moren er forskjellig.

Vi skal ta for oss det første slektsledd etter...

Klikk på bilde for å gjøre det større.
Skomakerlinjen, vi følger den i Ragnar sin anelinje her, har navnet sitt etter 3 generasjoner skomakere, Absalon Larsen Beyer, Morten Absalonsen Beyer og Thron Beyer før Morten T.S Beyer ble kjøbmand (seilmaker) og skibsreder. Morten Absalonsen Beyer sin første kone, Berthe Selene Tronsdatter ble bare 36 år og gikk bort 1 1/2 år etter siste fødsel så om det var sykdom eller en ny graviditet som forårsaket dødsfallet sier ikke familiebibelen noe om (1791 25. august døde min første kone i en alder av 36 Aar). Morten Absalonsen Beyer var det eneste barnet som fikk etterkommere, Barbra Marie Absalonsdatter Beyer som også vokste opp ble aldri gift og fikk ikke barn.

Vi skal ta for oss det første slektsledd etter...

Klikk på bilde for å gjøre det større.
Bokhandlerlinjen kunne også hatt andre navn som paraplylinjen eller malerlinjen, men denne grenen er kjent for å ha eiet norges eldste bokhandel, derfor ble dette valget foretrukket. Vi følger her Bokhandlerlinjen ned til Gyri og finner Frands Dekke Beyer som startet Beyer's bokhandel etter å ha overtatt bokhandelen etter Holger Envoldsen i slektsleddet etter Morten Absalonsen Beyer og hans nye kone Anna Margrethe Frantzdatter Diecke. Bokhandlerlinjen fortsatte med Fredrik Beyer, Thorvald Beyer og Rolf Beyer før det hele tok slutt i 1940. Egentlig var det Morten Beyer som skulle bringe den linjen videre men valgte å ikke ta den arveretten etter å ha vært med å styre bokhandelen etter farens død i 1849.

Vi skal ta for oss det første slektsledd etter...

Klikk på bilde for å gjøre det større.
Jeg håper dette var en grei måte å forklare det på, altså er de 2 grener de 2 forskjellige konene til Morten Absalonsen Beyer.

"skolehistorie"

by  

"skolehistorie"

I dag skal vi se på litt "skolehistorie". De 4 bildene vi legger frem har ingen sammenheng men er fra den samme tidsalder. Vi skal først se på skolebildet fra 1896 som vi har hatt på bloggen vår før. Bildet er fra Frk Heibergs Gutteskole og viser 3die klasse 1896-97.

Eier hovedbilde: Kirsten Rita Arnesen, som er i slekt med våre Beyer-Arnesen og hennes far, Odd Arnesen er på skolebildet.

Fra slekten finner vi:

Ragnar Blydt Mowinckel - Sett nedenifra så er Ragnar i 2nen rad helt til høyre.

Gudny de Fine von Krogh Beyer - Lærerinde Gudny Beyer står like bak Ragnar

Hagbart Nielsen - Vet vi ikke hvor står, kanskje noen av Nielsen slekt vet?

Vi siterer Carl Ole Carlsen fra en kommentar på fotomuseum Bergen.
"Frk. Heibergs gutteskole ble grunnlagt 7. Januar 1857. Dette var en skole for gutter fra den bedrestilte del av samfunnet. Skolens lærere kom fra familien Heiberg og kjente av den. Skolen ble ledet av Magdalene Cristine Heiberg, født 15.03.1856"

"skolehistorie"
Her ser vi en timeplan fra Frk Heibergs Gutteskole som jeg vil tidfeste til slutten av 1880-tallet. Eieren Morten Beyer-Arnesen var født 1880 og man skulle tro at tallskivning var unnagjort før fylte 10 år, eller hva? Som vi også ser av timeplanen var F. Beyer Bok & Papirhandel tidlig ute med reklame på timeplanene, dette fenomenet fantes ennå mens jeg gikk på skole kan jeg minnes. Eier: Knut Erik Beyer-Arnesen
"skolehistorie"

Dette er karakterboken til Morten Beyer (1822-1880) fra 1835 til 1839 og karakterene er fra halvårseksamen 1838 der han med snittkarakteren 1,75 (1 er beste karakter) ble best i sin klasse. Vi kan tydelig se at Latin ikke var Mortens favoritt fag. Til venstre på kortet ser vi at lærerne har signert samt at karakterboken er forevist hans far Fr. D. Beyer (Frands Dekke Beyer). Eier: Dagfinn Beyer Svanæs
"skolehistorie"
Nok ett klassebilde fra Frk Heibergs Gutteskole, denne gang fra 1908 og vi ser Rolf von Krogh Tiedemann Beyer helt til høyre i midterste rad. Jeg håper å få sjekket hvilke andre personer som er på bildet da dette skal ha stått på trykk i Bergens Arbeiderblad med alle navnene gjengitt. Eier: Edith Tiedemann Beyer

Marie de Fine von Krogh....

by  

Marie de Fine von Krogh....

....må ha vært en utrolig strek kvinne og grunnen for det skal vi se nærmere på. Marie ble født den 14. oktober 1798 i Vikedal som ligger i Vindafjord kommune, Rogaland fylke. Hennes foreldre var Captein Fredrik Stockfleth von Krogh (1762-1836) og Anna Marie von Barth (1771-1858). Hun gifter seg i Vikedal den 12. september 1821, med bokhandler Frands Dekke Beyer (1794-1849).

Marie de Fine von Krogh....

Eier bilde: Slekten Beyer. Avbildet: Frands Dekke Beyer 

Ekteparet får i alt 12 barn, de 7 første vokser opp og lever lenge, med unntak av parets 2dre barn Anna Marie Barth Beyer som dør i barsel, 30 år gammel etter tvillingfødsel.

Marie de Fine von Krogh....

Eier bilde: Slekten Beyer.  

I 1843 starter alle mødres mareritt. Tvillingbarnet Frands Dekke Beyer som ble født i 1835 dør plutselig i 1843, bare 7 år gammel.

Marie de Fine von Krogh....

Eier bilde: Slekten Beyer.

Tre og ett halvt år seinere dør datteren Thora Benedicta Beyer (1837-1846), bare 8 år gammel og blir gravlagt sammen med sin bror på Korskirkegården.

Marie de Fine von Krogh....

Eier bilde: Slekten Beyer. 

Familien bodde i det samme huset som bokhandelen den gang lå og Korskirkegården ligger tvers over gaten. Det må ha vært marerittaktig å se ut vinduet eller gå ut døren og se dine barns grav hver eneste dag.

Marie de Fine von Krogh....

Dette var bare begynnelsen for Marie. I 1849 inntraff katastrofen da de 3 barna Gerhard, Søren og Frands klappet en omstreifende hund og ble smittet av en sykdom, sannsynligvis miltbrann, som tok livet av de samme dag. Gerhard Christopher von Krogh Beyer (1839-1849), Søren de Fine Augustinus Brun Beyer (1842-1849), Frands Georg Dekke Beyer (1843-1849) ble så urettferdig revet bort på samme dag den 11. februar 1849 og de ble alle gravlagt på samme dag den 13. februar 1849, kanskje den tristeste hendelse i slektens historie.

Marie de Fine von Krogh....

Men slutt på elendigheten var det ikke, far selv, Frands Dekke Beyer hadde også blitt smittet og avgikk med døden den 3dje mars 1849. Tilbake satt Marie alene med barna, riktignok hadde hun bare 2 barn under 18 år, Johanne Cathrine på 16 og Maria de Fine på 14, men lett kan det ikke ha vært for henne.

Marie de Fine von Krogh....

Eier bilde: GB 3372 - Billedsamlingen Bymuseet i Bergen. Avbildet: Marie de Fine von Krogh 

Marie levde til 16. februar 1871, hun ble 73 år gammel etter ett tøft liv. Jeg vil henvise til boken, "Digte Rim og et Par Taler Af Morten Beyer" som hennes sønn Morten F.S Beyer laget til henne til sin 71ste fødselsdag og som viser at hun må ha vært en meget god mor. Vi hadde den publisert på vår side i Februar i år. Lenke

 

Read more »

Isdahl, Beyer og Det Sembske Bryggeri

by  

Isdahl, Beyer og Det Sembske Bryggeri

Denne historien er facinerende og tar for seg ekte Bergenshistorie på det beste og det er mange personer med i fortellingen som strekker seg over flere generasjoner.

Isdahl, kommer de fra Isdalen (ligger i selve Bergen ved svartediket) eller fra Lindås i Nordhordaland? Ett spørsmål som mange stiller meg når det snakkes om denne mannen, Ølbrygger Hans Andreas Isdahl, født i Bergen 9. november 1826. Hans foreldre var Baar Magnussen Isdahl født i Isdal, Lindås 1786 og Maria Ursula Røhl født 13. september 1796 i Bergen.

Hans Andreas giftet seg den 23. september 1855 med Anna Margrethe Dekke Beyer, født 6. juni 1829 i Bergen, datter av Frands Dekke Beyer (1794-1849) og Marie de Fine von Krogh (1798-1871). Dette var ikke første giftemålet mellom en Beyer og en Isdahl men for å fortelle om dette giftemålet må man flere generasjoner tilbake i tid for å finne forklaringen.

Skipskaptein Magnus Christopher Isdahl ble født 1. juli 1823 i Bergen, han var en eldre bror av Hans Andreas. Denne mannes reiser på de "tusen hav" skal vi komme tilbake til ved en senere annledning. Han ble gift den 4. april 1850 med Anna Margretha Beyer født 3. juli 1823 i Bergen, hun var datter av Thron Beyer (1790-1852) og Benedicte Octavia Michelsen (1800-1875) i Bergen. En stor forskjell mellom disse Bergensfruene er der riktig nok og historien er som følger.....

Navnesøstrene som begge giftet seg Isdahl kom fra to forskjellige grener av Beyerslekten. Vi må tilbake starten av vårt slektstre og til Absalon Larsen Beyer (1732-1797) og fruen Marthe Marie Larsdatter (1728-1795) som fikk sønnen Morten Absalonsen Beyer den 1. januar 1760. Morten ble gift med Berthe Selene Tronsdatter (1755-1791) 2. mai 1784 i Korskirken i Bergen og paret fikk 3 barn der ett døde som spebarn, ett som ettåring mens Thron Beyer fikk ett fullverdig liv. Ett år etter at Berthe Selene hadde født sitt siste barn dør hun, sannsynligvis av sykdom for familiebibelen sier ingenting om at det var noe barn inne i bildet ved hennes død. Forøvrig en familiebibel som finnes i Beyerslekten den dag i dag, og som alle generasjoner siden har fylt inn informasjon om barn, giftemål og dødsfall i.

Morten gifter seg på nytt med Anna Margrethe Frantzdatter Diecke den 15. juli 1792 i Korskirken, Bergen. Det er ut av dette ekteskapet at bokhandler Frands Dekke Beyer kommer og dermed har vi også avslørt hvilken slektslinje Anna Margrethe Dekke Beyer stammer fra.

Hans Andreas Isdahl var ølbrygger av yrke og han ble i 1855 medeier i "Det Sembske Bryggeri" som bryggeriet ble kalt etter at Fredrik Stockfleth von Krogh Beyer (1827-1903) og Hans Andreas Isdahl kjøpte bryggeriet av Lars Semb fra Moss. Hvilket navn bryggeriet som ble stiftet i 1849 hadde før dette vites ikke. Lars Semb var sønn av Anders Larsen Semb og Anne Katrine Schou, hans mor var altså en Schou og av samme slekt som sto bak Schous Bryggeri i Kristiania! Det forklarer Lars sine 7 år på Schous Bryggeri før han kom til Bergen og startet sitt eget bryggeri.

Lars Semb var gift med Stella Cathrine Boye, Fredrik Beyers tremenning! Det forklarer sannsynligvis vennskapet Lars og Fredrik hadde seg imellom.

Isdahl, Beyer og Det Sembske Bryggeri

Hans Andreas var ikke bare medeier i bryggeriet, han var også bryggeriets ølbrygger helt frem til sin død 9. mars 1891. Han var også den som driftet bryggeriet og senere var hans sønn Frantz Beyer Isdahl med. Ironisk nok døde Lars Semb også i 1891, noe senere riktignok.

Hans Andreas ble i 1881 tvunget til å selge sin andel i bryggeriet til Fredrik Beyer, som da sto igjen som eneeier av bryggeriet. Når Hans Andreas dør i 1891 har ikke lenger Fredrik noen til å drive bryggeriet og må se seg om etter nye løsninger og kommer over at Waldemar Platou er på jakt etter ett bryggeri. Slik oppstår altså kontakten mellom Waldemar Platou og Fredrik Beyer og aksjeselskapet Hansa Bryggeri oppstår og blir vedtatt på generalforsamlingen den 26. oktober 1891.

Ved starten av Hansa Bryggeri satt slekten på 200 000 av de 300 000 kronene som startkapitalen lød på og den var fordelt som følger: Fredrik Beyer kr. 130 00,- (det samme sum som han solgte bryggeriet til Platou for), Frants Beyer Isdahl kr.50 000,- og hans mor Anna Margrethe Isdahl kr.20 000,-. I tillegg eiet familien Mowinckel en del aksjer i bryggeriet. I styret for Hansa Bryggeri har både Frantz Beyer Isdahl og Fredrik Beyer sittet.

Første bilde: Hans Andreas Isdahl Eier/kilde: Slekten Juell 

Andre bilde: Frantz Beyer Isdahl Eier kilde: Slekten Juell