Den Beyerske Kvartet

Bøkene handler om kvartetten og det musikalske liv i Bergen fra 1863 til 1898. Du vil treffe mange berømtheter i denne boken enten som deltager på spillekvelder eller som gratulanter ved jubileer. Vi nevner Ole Bull og Edvard Grieg spesielt, ja og hilsener fra polarisen kom det også....

"Den Johan Beyer'ske kvartett ble stiftet av Amadeus Wolfgang Maczewski den 15. februar 1863. Kvartetten burde saaledes maaske retteligen baaret navnet efter stifteren, men den har, som vanligt ved musikalske sammenslutninger, faaet og bibeholdt sit navn efter 1. violin-stemmen Johan Beyer. Man var paa den anførte dato om aftenen samlet hos konsul Arthur Kohmann, da boende i Nordnæsgaden i Bergen hos jomfru Sundt."

Den Beyerske Kvartet

Link til PDF-fil: Link til PDF-fil

Den Beyerske Kvartet

Link til PDF-fil: Link til PDF-fil

Kilde: Bergen Offentlige Bibliotek, Musikkavdelingen

Den Beyerske Kvartet

Bøkene handler om kvartetten og det musikalske liv i Bergen fra 1863 til 1898. Du vil treffe mange berømtheter i denne boken enten som deltager på spillekvelder eller som gratulanter ved jubileer. Vi nevner Ole Bull og Edvard Grieg spesielt, ja og hilsener fra polarisen kom det også....

"Den Johan Beyer'ske kvartett ble stiftet av Amadeus Wolfgang Maczewski den 15. februar 1863. Kvartetten burde saaledes maaske retteligen baaret navnet efter stifteren, men den har, som vanligt ved musikalske sammenslutninger, faaet og bibeholdt sit navn efter 1. violin-stemmen Johan Beyer. Man var paa den anførte dato om aftenen samlet hos konsul Arthur Kohmann, da boende i Nordnæsgaden i Bergen hos jomfru Sundt."

Den Beyerske Kvartet

Link til PDF-fil: Link til PDF-fil

Den Beyerske Kvartet

Link til PDF-fil: Link til PDF-fil

Kilde: Bergen Offentlige Bibliotek, Musikkavdelingen

Created by • Last edit by on Apr 30 2016

Last edit by on April 30th, 2016

No feedback yet


Form is loading...