"skolehistorie"

"skolehistorie"

I dag skal vi se på litt "skolehistorie". De 4 bildene vi legger frem har ingen sammenheng men er fra den samme tidsalder. Vi skal først se på skolebildet fra 1896 som vi har hatt på bloggen vår før. Bildet er fra Frk Heibergs Gutteskole og viser 3die klasse 1896-97.

Eier hovedbilde: Kirsten Rita Arnesen, som er i slekt med våre Beyer-Arnesen og hennes far, Odd Arnesen er på skolebildet.

Fra slekten finner vi:

Ragnar Blydt Mowinckel - Sett nedenifra så er Ragnar i 2nen rad helt til høyre.

Gudny de Fine von Krogh Beyer - Lærerinde Gudny Beyer står like bak Ragnar

Hagbart Nielsen - Vet vi ikke hvor står, kanskje noen av Nielsen slekt vet?

Vi siterer Carl Ole Carlsen fra en kommentar på fotomuseum Bergen.
"Frk. Heibergs gutteskole ble grunnlagt 7. Januar 1857. Dette var en skole for gutter fra den bedrestilte del av samfunnet. Skolens lærere kom fra familien Heiberg og kjente av den. Skolen ble ledet av Magdalene Cristine Heiberg, født 15.03.1856"

"skolehistorie"
Her ser vi en timeplan fra Frk Heibergs Gutteskole som jeg vil tidfeste til slutten av 1880-tallet. Eieren Morten Beyer-Arnesen var født 1880 og man skulle tro at tallskivning var unnagjort før fylte 10 år, eller hva? Som vi også ser av timeplanen var F. Beyer Bok & Papirhandel tidlig ute med reklame på timeplanene, dette fenomenet fantes ennå mens jeg gikk på skole kan jeg minnes. Eier: Knut Erik Beyer-Arnesen
"skolehistorie"

Dette er karakterboken til Morten Beyer (1822-1880) fra 1835 til 1839 og karakterene er fra halvårseksamen 1838 der han med snittkarakteren 1,75 (1 er beste karakter) ble best i sin klasse. Vi kan tydelig se at Latin ikke var Mortens favoritt fag. Til venstre på kortet ser vi at lærerne har signert samt at karakterboken er forevist hans far Fr. D. Beyer (Frands Dekke Beyer). Eier: Dagfinn Beyer Svanæs
"skolehistorie"
Nok ett klassebilde fra Frk Heibergs Gutteskole, denne gang fra 1908 og vi ser Rolf von Krogh Tiedemann Beyer helt til høyre i midterste rad. Jeg håper å få sjekket hvilke andre personer som er på bildet da dette skal ha stått på trykk i Bergens Arbeiderblad med alle navnene gjengitt. Eier: Edith Tiedemann Beyer

Om Norgis Rige av Absalon Pedersön Beyer

Om Norgis Rige av Absalon Pedersön Beyer

Utgitt av foreningen for norsk bokkunst ved Harald Beyer.

BERGEN, A/S F. BEYERS FORLAG 1928

Link til PDF-fil

Bidrag til bokhandelens historie i Bergen, utarbeidet i anledning firmaet F.Beyers 100 Aars jubilæum i 1919

Bidrag til bokhandelens historie i Bergen, utarbeidet i anledning firmaet F.Beyers 100 Aars jubilæum i 1919

Bidrag til bokhandelens historie i Bergen, utarbeidet i anledning firmaet F.Beyers 100 Aars jubilæum i 1919. Av Anthon Mohr Wiesener.

Link til PDF-fil

Handelshuset Herman von Tangens sønner AS : 200 års jubileum 1746 4. april 1946

Handelshuset Herman von Tangens sønner AS : 200 års jubileum 1746 4. april 1946

Tilgang: Tilgang for norske IP-adresser

Tittel: Handelshuset Herman von Tangens sønner AS : 200 års jubileum 1746 4. april 1946

Forfatter: Lorentzen, Bernt

Publisert: Bergen : H. von Tangen, 1946

Omfang: 127 s. ill.

Språk: Norsk (Bokmål)

Emne: handel, nordlandshandel, historie, tangen, handelshus, bergen

Varig lenke: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014060408195

Den "siste" Vibe i vår slekt...

Den "siste" Vibe i vår slekt...

Randi Vibe Selmer Mowinckel ble født i Bergen 26. juni 1892. Hun var datter av Johan Ernst Mowinckel (1860-1947) og Nanna Vibe Selmer Beyer (1861-1935). Randi ble gift med Helge Skavlan (1888-1964) fra Mosjøen den 8. november i Domkirken, Bergen. Randi og Helge fikk tre barn, Gerd Mowinckel Skavlan, Jan Helge Mowinckel Skavlan og Per Fredrik Mowinckel Skavlan, ingen av de tre lever i dag.

Randi er den siste i vårt slektstre som bærer navnet Vibe, Peder Michelsen Wibe ble i 1634 Adlet både i Frankrike av Kong Ludvig XIII, og samme Aar, 7 August, af den danske Konge, se artikkelen fra "Den Store Danske". Peder er en forfader for en god del av oss i slektstreet om noen lurte på det.

Vibe, Wibe, dansk-norsk borgerlig og adelig slægt. Slægtens stamfader er bonden Christian Mikkelsen Wibe (d. 1572) fra Holstebroegnen; nogle af hans efterkommere opnåede kort før og efter enevældens indførelse 1660/61 høje stillinger. Han var far til borgmester i København Mikkel Vibe, hvis søn rentemester Peder Vibe blev adlet i 1634. Peder Vibes søn uden for ægteskab Johan Vibe (ca. 1627-1710) blev adlet i 1671 og blev i 1708 vicestatholder i Norge. Fra en datter af Mikkel Vibe stammer statholder i Norge Ditlev Wibe. Vibeslægten lever endnu i Norge.

Den "siste" Vibe i vår slekt...
Noen av Randi og Helge sine barne og oldebarn er ikke direkte ukjente personligheter, vi nevner noen her:

Programleder Fredrik Skavlan (1966), er i dag gift med Maria Bonnevie (1973).

Lege Jørgen Skavlan (1957) gift med Janicke Pamela Ebbing (1957). Jørgens og Janickes datter er Jenny Ebbing Skavlan (1986), som nylig ble gift med Thomas Gullestad (1980).

Manusforfatter Petter Skavlan (1956).

Bildene av Randi og Helge skal jeg ha funnet på internett, noe usikker på hvor må jeg si.