Kirsten Christine Jeanette von Cappelen

Bergenske malte portrætter 1600-1850 : katalog over Bergens museums portrætutstilling 1911

Kirsten Christine Jeanette von Cappelen, gift Beyer 1827 - 1851

Kirsten Christine Jeanette von Cappelen

Link til nasjonalbiblioteket

Anna Margrethe Diecke

Bergenske malte portrætter 1600-1850 : katalog over Bergens museums portrætutstilling 1911

Anna Margrethe Diecke (Dekke), gift Beyer 1764 - 1857

Anna Margrethe Diecke

Link til nasjonalbiblioteket

Joachim Christian Vibe

Joachim Christian Vibe

Bergenske malte portrætter 1600-1850 : katalog over Bergens museums portrætutstilling 1911

Joachim Christian Vibe 1749 - 1802

Joachim Christian Vibe

Link til nasjonalbiblioteket

Tillegg til slegten Bollmann i Bergen, med dens tilknytning til andre bergenske slegter (1933)

Tillegg til slegten Bollmann i Bergen, med dens tilknytning til andre bergenske slegter (1933)

Tillegg til slegten Bollmann i Bergen, med dens tilknytning til andre bergenske slegter.
Trykt som manuskript. 1933.
Utarbeidet av Skibsmegler Johan Henrik Bolllmann.

Link til PDF-fil

Stamtavle over en norsk slegt : Landmark

Stamtavle over en norsk slegt : Landmark

Beyer, Anna Marie Barth
Beyer, Finn Torp
Beyer, Lina
Beyer, Morten
Beyer, Otto Nevermann Michelsen (Kjøpmann)
Beyer, Otto Nevermann Michelsen (1908)
Dietrichson, David Gabriel
Dietrichson, David Gabriel Phillip
Dietrichson, Edel Hylleborg Holberg
Dietrichson, Ingrid Marie Lem
Dietrichson, Kathleen Agnes Thomble
Dietrichson, Otto Fredrik Grubbe
Jersin, Annanias Christian
Jersin, Thora Marie Beyer (Maja)
Landmark, Anna Dorthea Schjelderup
Lem, Agnes Jersin
Lem, Andreas
Lundgreen, Lina (gift Beyer)
Thomle, Marie Kathrine
Torp, Hanna Elisabeth Garmann (gift Beyer)
Torp, Nils Svenning Fredrik


Tittel: Stamtavle over en norsk slegt : Landmark
Forfatter: Landmark, A.
Publisert: Christiania : (Cammermeyers bogh.), 1924
Omfang: 206 s.
Varig lenke: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011110908086