Middagsstunden - Min far, Harald Beyer.....

Middagsstunden - Min far, Harald Beyer.....
Middagsstunden - Min far, Harald Beyer.....

"Edvard Beyer sier at Harald Beyer ikke bare var hans far. På Bergens Katedralskole hadde jeg ham også som lærer i historie. I studietiden fulgte jeg hans forelesninger ved Bergens Museum. Senere var vi kolleger. Utad var han først og fremst kjent som litteraturhistoriker. Han ble den første professor i litteraturhistorie ved det nye universitetet i Bergen. Det var en hovedinteresse hos ham å studere forholdet mellom filosofi og diktning. Han har skrevet om forholdet mellom den norsk/tyske filosofen Henrik Steffens og Henrik Wergeland, en avhandling om Kierkegaard og Norge, og et kjempearbeid om Friedrich Nietzche og nordisk åndsliv. Han skrev en bok om Henrik Wergeland. I mellomkrigstiden angrep han nazismen både i skrift og tale. Det som hadde mest å si for ham var selve naturopplevelsen og den sjelelige fornyelse."

Eier bilde 1: GBB9937 - Bymuseet i Bergen Avbildet: Eidis Johannessen og Carl Harald Beyer

Middagsstunden - Min far, Harald Beyer.....

Eier bilde 2: Billedsamlingen (UBB-BROS-05797) Avbildet: Carl Harald Beyer, helt til høyre i bilde om dere skulle være i tvil.

Her finner dere innslaget og teksten dere akkurat har lest. Livet til Harald Beyer på 15 minutter. LENKE - på siden til Nasjonalbiblioteket finner dere en avspillingsknapp, trykk på den og avspillingen starter.

 

Middagsstunden - Min far, Harald Beyer.....

Eier bilde 3: Billedsamlingen - UBB-BROS-05856 Avbildet: Harald Beyer

Aktuelle personer: Harald Beyer og Edvard Beyer

Absalon Pedersson Beyer

Absalon Pedersson Beyer

"Absalon Pedersson Beyer, også kalt magister Absalon (født 1528, død 9. april 1575), var en norsk prest, historiker, forfatter og lærer. Han ble født i Aurland og døde i Bergen. Beyer var en av Bergens mest sentrale humanister. Som førstegenerasjons luthersk skolert teolog bidro han sterkt til den åndelige reformasjonen i Norge."

Absalon Pederssøn Beyer...

er det mange i vår slekt som lurer på om vi avstammer fra og svaret vet vi ennå ikke. Det er heller ikke sannsynlig at vi finner en avstamning ned til våre Beyere, men jeg har ikke gitt opp om noen skulle tro det. Men har jeg ikke funnet svaret i 2026 tror jeg med sikkerhet at vi ikke kommer frem til en løsning.

Måten jeg har valgt å angripe "problemet" på er altså å lage ett slektstre som handler om hans etterkommere, de som lar seg "bevise", det er ett enormt arbeide, men jeg vil stoppe å dra linjene tidlig på 1800-tallet i første omgang, det er tross alt før den tid vår kobling eventuellt ligger. Den enklere forklaring er, vi angriper problemet ovenfra i dette "Absalontreet" og undenifra i vårt "Beyertre". Jeg har i "Absalontreet" laget ett tre til som handler om Beyere med avstamning fra Nordfjord, de fleste har samme problemstilling som oss når det gjelder å finne løsningen.

Absalon Pedersson Beyer
Absalon Pedersson Beyer

Det er litt spesiellt å finne frem, om du søker inne i treet så havner du på hovedtreet som her er "Absalontreet". Skal du finne frem i "Nordfjordtreet" må du gå inn via "Etternavnslisten" og velge det riktige treet i dropdownmenyen som forklart ved bilder over her. Hittil har vi lagt til 1324 personer som jeg holder på å dokumentere, det er mye jobb som gjenstår men jeg har over 10 år på meg til 500-årsjubileet siden Absalons fødsel i 1526. I Nordfjordtreet finner du Beyere fra gamledager, de fleste har samme avstamning som oss og mange slo seg ned i Bergen og giftet seg inn i andre slekter der.

Lurer du på mer om hvem Absalon Pederssøn Beyer er kan du lese om han på Wikipedia eller spørre på vår facebookside.

"Velkomne med æra" til 2016

Vi står foran ett nytt år med nye muligheter, i året som har gått synes jeg vi har lykkes bra med vår forskning, den bærer frukter. Vi har dokumentert personer på bilder langt tilbake på 1800-tallet, vi har funnet nye slektshistorier og nye slektsmedlemmer. Det som alltid gleder er når slekt finner hverandre etter å ha glidd fra hverandre eller det at nye bånd knyttes.

Jeg er ganske sikker på at vi også i årene som kommer vil oppdage nye ting ved vår slekt, det er derfor viktig at vi forteller våre neste slektsledd om historiene og det som kalles "etter tradisjon" ellers dør historiene ut og det ville være trist.

"Velkomne med æra" til 2016
"Velkomne med æra" til 2016

Vi skal se 100 år bak i tid, for året vi står foran markerer ikke bare at det er 100 år siden Bergensbrannen i 1916, det forteller også at det er 100 år siden vi tapte mange minner fra svunnen tid. Jeg tørr nesten ikke tenke på alt som forsvant 15. januar 1916 da F. Beyers nye fabrikkbygninger fra 1915 brente ned og bare ruinene sto igjen. I de bygningene vet jeg at omtrent alt fra gamledager lå sammen med tusenvis av filmer og fotografier, uerstattelige minner.

"Velkomne med æra" til 2016

Orginal seglet til Absalon Jørgensen Beyer (1625-1680), Sogneprest til Innvik var en av tingene som brente opp under Bergensbrannen 1916.

 

En annen brann som har slettet uerstattelige minner er brannen på Tveit i Norheimsund. I juli 1970 brente det vakre hjemmet til slekten Tveit ned og der var det som man kan se i videoen uerstattelige minner som forsvant. En ting som i aller høyeste grad er bevart er den vakre musikken til komponisten og pianisten Geirr Tveitt (1908-1981), far til Gyri Tveitt og Haoko Tveitt (1948-2009). Karen Margrethe Berg-Olsen (1918-1997), kona til Geirr og mor til Gyri og Haoko har blant annet donert det vakre Daguerreotypi vi har på forsiden av vårt slektstre til billedsamlingen i Bergen.

Vi lar Geirr Tveitt med sine velvalgte ord fortelle og med sine vakre toner ønske julen velkommen i våre hjem med stykket "Velkomne med æra" her spilt av Kringkastingsorkesteret ved 100 årsjubileet for hans fødsel. Trykk på bilde for å komme til Youtube.

"Velkomne med æra" til 2016

Tekst fra YouTube: With an introduction by the composer, Geirr Tveitt (1908-1981), in an archive recording from 1969. The music starts at 1:14. Played by Kringkastingsorkestret (The Norwegian Radio Orchestra). "Velkomne med æra" ("Welcome with honour") is a movement in the suite "Hundrad hardingtonar op. 151, Suite 1", based on traditional music from Hardanger (Geirr Tveitts home county) in Norway.

Absalon hadde flere søsken og en oppvekst i Gloppen...

Absalon hadde flere søsken og en oppvekst i Gloppen...

Absalon Larsen Beyer var ikke enebarn slik vi lenge har antatt. Hans mor Ane Marie Mortensdatter Beyer som ble født 1703 på Eid i Sogn og Fjordane ble gift i Gloppen med Mons Olsen mellom 1736-38, kirkebok for årene mangler. Mons Olsen var snekker av yrke og husmann på Gimmestad i Gloppen hvor ekteparet bodde. Mons døde sansynligvis i mars/april 1745 (skifte 6. april 1745) like før hans kone skulle nedkomme med parets tredje barn. Ekteskapet mellom Mons og Ane Marie ga Absalon 3 søsken der 2 av barna døde ung.

1) Morten Monsen Beyer, død 2 år gammel, 1739-1741.

2) Mette Kirstine Monsdatter Beyer 1741-1812.

3) Eva Monsdatter Beyer 1745-1745, faren døde ca 1 måned før Eva ble født.

Familien flyttet etter Mons sin død "hjem" til Eid der hun og familien bosatte seg sammen med Ane Marie sine søsken Dorthe og Inger. Faren Morten Absalonssøn Beyer døde i 1737. Som kjent dro Absalon videre fra Eid ca 1750 og bosatte seg i Bergen der han i 1753 er innskrevet i skomagerlauget:"Indskrevne læredrenge/ Hos Jochim Horn 1/10/1753, 4 1/2 aar fra 24/6 og give penge for det halve aar som er betalt."

Mette Kirstine var den av Absalons søsken som vokste opp og ble i 1770 forlovet, for så i det påfølgende år bli gift med Corporal Peder Starem i Eid. Vi vet lite om Peder, men vi tror det er en eldre mann, men vi er på ingen måte sikker. Også Mette Kirstine og Peder fikk 3 barn: 1) Else Marie Pedersdatter 1771-1774. 2) Mons Pedersen 1774-Unknown. 3) Ole Pedersen 1775-Unknown. Peder dør allerede i 1775, like etter Ole sin fødsel. Vi tror Mons døde som barn, han er ihvertfall ikke med i folketellingen 1801 når moren er å finne i Bergen.

Etter tante Dorthes død i 1783 og morens død i 1785 hadde nok ikke Mette Kristine noe valg da bare tante Inger var igjen av nær slekt i Eid og flyttet dermed til Bergen. Trolig bodde de hos Absalon og Marthe Marie inntil hun 22. november 1889 gifter seg i Domkirken med Hans Monsen fra Fana like utenfor Bergen. En av forloverene i bryllupet til Mette Kirstine og Hans er selvsagt broren Absalon.

I folketellingen for Bergen i 1801 finner vi Hans, Mette Kirstine og felles sønnesøn Peder Olsen. Altså har Ole sannsynligvis fått en sønn Peder, men lenger har vi ikke kommet i forskningen av denne slektstråden ennå. Spennende blir det å se om det finnes etterkommere av Absalons søster Mette Kirstine i dag eller ikke.

Jeg må takke Ole G. Taraldset som tipset oss og la frem saken på en utmerket måte. Jeg må også takke Tor Kvien for all hjelp han har bidratt med i denne og andre slektssaker.

Den Beyerske Kvartet

Den Beyerske Kvartet

Bøkene handler om kvartetten og det musikalske liv i Bergen fra 1863 til 1898. Du vil treffe mange berømtheter i denne boken enten som deltager på spillekvelder eller som gratulanter ved jubileer. Vi nevner Ole Bull og Edvard Grieg spesielt, ja og hilsener fra polarisen kom det også....

"Den Johan Beyer'ske kvartett ble stiftet av Amadeus Wolfgang Maczewski den 15. februar 1863. Kvartetten burde saaledes maaske retteligen baaret navnet efter stifteren, men den har, som vanligt ved musikalske sammenslutninger, faaet og bibeholdt sit navn efter 1. violin-stemmen Johan Beyer. Man var paa den anførte dato om aftenen samlet hos konsul Arthur Kohmann, da boende i Nordnæsgaden i Bergen hos jomfru Sundt."

Den Beyerske Kvartet
Link til PDF-fil: Link til PDF-fil

Den Beyerske Kvartet
Link til PDF-fil: Link til PDF-fil

Kilde: Bergen Offentlige Bibliotek, Musikkavdelingen